Field 25 Pikku-Lassila

Soil samples

Pikku-Lassila 1: Fertility analysis 2.5.2018:

Pikku-Lassila 2: Fertility analysis 2.5.2018

Vocabulary for reading fertility analysis:

Numero= number
Peruslohkotunnus= basic field id-number
Nimi= name
Maalaji= soil type
Multavuus= type of humus
Johtoluku= electrical conductivity
Kationinvaihtokapasiteetti= cation exchange capacity
Kalkitustarve= need for liming
Suositeltava kalkituslaji= recommended lime type
Hehkutushäviö= annealing loss
NIR skannaus= NIR scanning
Yksikkö= unit
Tonni= ton
Vapaavalintainen= free choice