Mustialan karja

Mustialan opetus- ja tutkimustila on erikoistunut maidontuotantoon. Noin 75-päisessä karjassa on laaja rotukirjo. Mustialasta löytyvät kaikki Suomessa maitoa tuottavat rodut. Pääpaino on valtaroduilla ayrshire ja holstein, mutta näiden lisäksi löytyy kaikkien suomenkarjarotujen edustajia, jerseytä ja brown swiss-rotua. Suomenkarja sai vahvistusta keväällä 2021, kun karjaan ostettiin hyväsukuisia ISK- ja LSK- vasikoita ja hiehoja. Lisäksi vasikkalasta löytyy vaihtelevasti liharoturisteytysvasikoita, jotka myydään välitykseen jatkamaan kasvuaan muilla tiloilla. Kaikki sonnivasikat menevät välitykseen, samoin liharoturisteytyslehmävasikat.

Kotieläintuotannosta saadaan tietoa monesta eri lähteestä. Valion Valma-järjestelmästä saadaan meijeriin lähetetyn maitoerän pitoisuudet ja laatuun liittyvää tietoa joka toinen päivä. Lisäksi meijeri tekee rehuanalyysit lähetettyjen näytteiden perusteella. Valma -järjestelmässä voidaan myös tehdä maidon hiilijalanjälkilaskelmat. Lypsyrobotilta saadaan runsaasti sekä karja että lehmäkohtaista tietoa esimerkiksi lehmien päivämaitomäärät, kuinka monta kertaa lehmä on käy lypsyrobotilla ja maidon pitoisuudet. Myös utareterveyttä mittaavan sähkönjohtavuuden ja solupitoisuuden jatkuva seuranta on tärkeää E-luokan maidon tuotannossa.

Lypsyn yhteydessä annetaan teollista väkirehuseosta. Ruokinta perustuu ruokintasuunnitelmaan, jota päivitetään aina rehujen muuttuessa. Automaattilypsyssä olevat lehmät saavat muut rehut osittaisappeena (PMR), johon on sekoitettu kaikki Mustialassa tuotetut rehut. Muut eläinryhmät ruokitaan täysappeella (TMR). Ruokinta on täysin automatisoitu Lely Vector -ruokintajärjestelmällä.

Mustialan karja on kuulunut tuotosseurantaan 1.7.1935 alkaen. Tuotosseurannan tuottama tieto, terveystarkkailu, kaikkien lehmien rakennearvostelu sekä lehmävasikoiden genomitestaus antavat pitävän pohjan karjan kehittämiselle. Tuottava Mustialan monimuotoinen luomukarja onkin kaunista katseltavaa.