Eläimet

Mustialan opetus- ja tutkimustila on erikoistunut maidontuotantoon. Karjassa on laaja rotukirjo: käytännössä Mustialasta löytyvät kaikki Suomessa maitoa tuottavat rodut. Pääpaino on valtaroduilla ayrshire ja holstein, mutta näiden lisäksi löytyy kaikkien suomenkarjarotujen edustajia, jerseytä ja brown swiss-rotua. Lisäksi vasikkalasta löytyy vaihtelevasti liharoturisteytysvasikoita, jotka myydään välitykseen jatkamaan kasvuaan muilla tiloilla. Myös kaikki sonnivasikat menevät välitykseen.

Kotieläintuotannosta saadaan tietoa monesta eri lähteestä. Valion Valma-järjestelmästä saadaan meijeriin lähetetyn maitoerän pitoisuudet ja laatuun liittyvää tietoa joka toinen päivä. Lisäksi meijeri tekee rehuanalyysit lähetettyjen näytteiden perusteella. Valma -järjestelmässä voidaan myös tehdä maidon hiilijalanjälkilaskelmat. Lypsyrobotilta saadaan runsaasti sekä karja että lehmäkohtaista tietoa esimerkiksi lehmien päivämaitomäärät, kuinka monta kertaa lehmä on käy lypsyrobotilla ja maidon pitoisuudet. Lypsyn yhteydessä annetaan lehmäkohtaisesti suunniteltu väkirehumäärä ja se perustuu ruokintasuunnitelmaan.