Kasvukausi 2022

Kasvukauden alkuun vaikutti voimakkaasti talvikauden vahva routa- ja lumikerros sekä tammikuun suojajakso vesisateineen. Nämä yhdessä aiheuttivat pellon pintaan n. 10 cm:n jääkerroksen, jonka myötä syyshärkäpapu- ja -rypsikokeilut tuhoutuivat täysin. Myös syysvehnälohkot kärsivät talvituhoista niin pahasti, että ne jouduttiin pientä verrokkialaa lukuun ottamatta kylvämään uudelleen.

Terminen kasvukausi alkoi jo huhtikuun lopulla, mutta kevään viileyden ja kosteuden takia ensimmäinen kylvö hietamaalle tehtiin vasta 10.5. Savimailla kylvöt alkoivat 16.5. Touko-kesäkuun vaihteen sateiden myötä viljojen alkuunlähtö oli tasaista.

Ensimmäinen säilörehusato korjattiin 12.-14.6. Kasvusto kehittyi normaalia hitaammin ja sato jäi normaalia pienemmäksi. Syitä tähän oli kevään viileys ja talven aiheuttamat tuhot nurmien apila- ja sinimailaskasvustoille. Toinen säilörehu korjattiin heinäkuun viimeisellä viikolla ja tämäkin sato jäi normaalista. Tähän lienee syynä juhannuksesta alkanut kymmenen päivän hellejakso ja korjuuvälien niukahko 50 mm sadesumma. Kolmas rehusato kehittyi korjattavaksi vain joillakin säilörehulohkojen osilla.

Viljakasvustot ja herne kehittyivät normaalisti ja olivat vähärikkaisia. Satotasot olivat kohtuullisia. Härkäpapu jäi lyhyeksi, harvaksi ja runsasrikkaiseksi. Satotaso oli heikko.

Sadot kasveittain 2022
ala
säilörehuapila/sinimailas nurmet67,163084kg ka/ha
kuivaheinä2,983241kg ka/ha
ohraRGT Planet, Rödhette, Silo28,942437kg/ha
kauraNiklas, Matty18,872302kg/ha
vehnäHelmi11,983478kg/ha
ruisReetta3,581978kg/ha
seosviljakaura/vehnä ja kaura/härkäpapu6,352913kg/ha
härkäpapuVire13,471286kg/ha
herneAstronaute3,913733kg/ha