Artikkelit

Luomussa vara parempi hankkeen kokeilut ja selvitykset.

2022

Haavisto, Minna (2022): Rikkaäestys yksivuotisten rikkakasvien torjuntamenetelmänä luonnonmukaisessa viljelyssä. Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, gradu.

Hinkkanen, Kaija, Jalli, Marja, Michelson, Annika & Sakari Raiskio (2022): Lajikekokeet turvaamassa luomukasvintuotantoa Hamk Unlimited Journal 1.8.2022

Michelson, Annika (2022): Perunoiden monimuotoisuuden säilyttämiseen tarvitaan uusia voimia Hamk Unlimited Journal 1.8.2022

Salonen, Jukka; Niemi, Mari; Haavisto, Minna ja Juvonen, Eeva-Liisa (2022): Effect of annually repeated weed harrowing against Chenopodium album (L.) in organically grown spring cereals, Vol. 31 No.2 Agricultural and Food Science

Michelson, Annika & Heinonen, Maarit (2022): Havaintoja Mustialan maatiaisviljojen koekentältä, HAMK Beat 10.10.2022

2021

Hinkkanen, Kaija: Luomussa vara parempi – ruoka ja digi hyötykäyttöön. ProAgria Etelä-Suomi

Hinkkanen, Kaija & Kukkula, Leena: LEAN – arvovirtakuvauksesta ja vuosikellosta apua luomutilan töihin ja johtamiseen

Korhonen, Jukka: Mustialan tunnuslukuja. HAMK

Korhonen, Jukka: Mustialan luomutilan satotulokset ja tunnusluvut. HAMK

Luomussa vara parempi -hanke. Tietokortit 2019-2021

Michelson, Annika & Vahtila, Outi: Luomutuotanto kaipaa uusia lajikkeita. Luomulehti 1/2021

Pärssinen, Simo: Kokemuksia Mustialan luomunavetasta. HAMK

Raiskio, Sakari & Hinkkanen, Kaija: Lannoituksen vaikutus Mustialan lajikekokeissa. Luomulehti 1/2021, s. 38-40

Teinilä, Timo & Vahtila, Outi: Digimaataloutta hyödynnetään Mustialan luomutilalla. Hämeen ammattikorkeakoulu. HAMK Unlimited

Teinilä, Timo: Lentosuunnitelmasta lannoitussuunnitelmaan?. HAMK

2020

Alitalo-Nieminen, Jenni: Älykäs varastokirjanpito Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalle. Hämeen ammattikorkeakoulu 2020

Heikkonen, Jari; Korhonen, Jukka; Pärssinen, Simo; Vahtila, Outi; Thuneberg, Terhi ja Michelson, Annika (2020): Mustialan navetta tuunattiin luomukuntoon. Luomu-lehti

Heikkonen, Jari; Vahtila, Outi; Kukkula, Leena: Mustialan navetasta luomunavetta – miten tuunataan navetta luomukuntoon? HAMK Unlimited. 22.1.2020

Juvonen, Eeva-Liisa & Salonen, Jukka (2020): Luonto säätelee rikkakasvien menestymistä. HAMK Unlimited. 18.3.2020

Juvonen, Eeva-Liisa; Vahtila, Outi; Korhonen, Jukka ja Laine, Rauno (2020): Hyvä kasvusto torjuu yksivuotisia rikkakasveja. Luomulehti 2/2020

Koivuniemi, Sinna: Maissin viljely Mustialassa 2019. Hämeen ammattikorkeakoulu 2020

Kuussaari, Mikko; Hyvönen, Terho & Huusela, Erja: Peltojen monimuotoisuustutkimus 2020 Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla.(pölyttäjät, petoselkärangattomat, kasvillisuuskartoitus). Suomen ympäristökeskus & Luonnonvarakeskus.

Ritari-Venäläinen (2020): Pelto-observatorio – hiilen sidontaa, avointa viestintää ja itseohjautuvuuden ihme. 3.12.2020 Fieldobservatory

Toivonen, Ida: Lannoitus- ja peittauskoe eri lajikkeilla luomuviljelyssä – Luomuhavaintokaistat Mustialan opetusmaatilalla. Hämeen ammattikorkeakoulu 2020

Vahtila, Outi; Thuneberg, Terhi; Michelson, Annika; Korhonen, Jukka. Luomussa vara parempi -hankkeesta vetoa luomun kehittämiseen Hämeessä. HAMK Unlimited 20.1.2020

Vahtila, Outi & Michelson, Annika (2020): Luomu innostanut uusiin kokeiluihin. ProAgrian asiakaslehti.

2019

Juvonen, Eeva-Liisa: Mustialan peltolinnustoa seurataan. HAMK Unlimited. 20.5.2019

Kivelä, Jukka ja Korhonen, Jukka (2019): Lietelannan ja kierrätyslannoitteeen yhteiskäyttö tuottaa tulosta Mustialassa. 5/2019, s. 40-41

Perttala, Riikka: Luomulaidunnus, yrtit ja rukiin käyttö laitumen perustamisessa – case Mustiala. Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto 2019

2018

Jäntti, Laura (2018): Yksivuotisten rikkakasvien torjunta luonnonmukaisessa viljelyssä. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu.

Michelson, Annika & Kekkonen, Piia (toim.): Ravinne- ja energiatehokas maatila. Ravinne- ja energiatehokas maatila-hankkeen julkaisu. HAMKin e-julkaisuja 9/2018, Hämeen ammattikorkeakoulu.

Pakkala, Timo & Tiainen, Juha: Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilan maatalousympäristön pesimälinnuston. Kartoitus 2018. Raportti 25.9.2018