Raportit ja artikkelit

Luomussa vara parempi hankkeen kokeilut ja selvitykset.

Heikkonen, Jari; Korhonen, Jukka; Pärssinen, Simo; Vahtila, Outi; Thuneberg, Terhi ja Michelson, Annika (2020): Mustialan navetta tuunattiin luomukuntoon. Luomu-lehti

Heikkonen, Jari; Vahtila, Outi; Kukkula, Leena: Mustialan navetasta luomunavetta – miten tuunataan navetta luomukuntoon? HAMK Unlimited. 22.1.2020

Juvonen, Eeva-Liisa & Salonen, Jukka (2020): Luonto säätelee rikkakasvien menestymistä. HAMK Unlimited. 18.3.2020

Juvonen, Eeva-Liisa: Mustialan peltolinnustoa seurataan. HAMK Unlimited. 20.5.2019

Michelson, Annika & Kekkonen, Piia (toim.): Ravinne- ja energiatehokas maatila. Ravinne- ja energiatehokas maatila-hankkeen julkaisu. HAMKin e-julkaisuja 9/2018, Hämeen ammattikorkeakoulu.

Pakkala, Timo & Tiainen, Juha: Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilan maatalousympäristön pesimälinnuston. Kartoitus 2018. Raportti 25.9.2018

Vahtila, Outi; Thuneberg, Terhi; Michelson, Annika; Korhonen, Jukka. Luomussa vara parempi -hankkeesta vetoa luomun kehittämiseen Hämeessä. HAMK Unlimited 20.1.2020

Vahtila, Outi & Michelson, Annika (2020): Luomua edistetään Hämeessä. ProAgrian asiakaslehti.