Kasvukausi 2017

Toukokuun 15. päivän jälkeen kylvetyiltä lohkoilta saatiin keskimäärin heikompia satoja kuin aikasemmin kylvetyiltä. Osa syy tähän on lohkojen kasvukunnossa, ensimmäisenä kylvettiin kylvökuntoon kuivuneet lohkot, osalle lohkoista jouduttiin odottamaan lannanlevitysurakoitsijaa, jolloin lohkot pääsivät kuivumaan liikaa keväällä.

Taulukko 1. Kasvulohko, pinta-ala, kasvi, kyvöpäivä ja sadot kuiva-ainekiloina

Sadot 2017 kylvöpäivä

Taulukko 2. Kasvit, pinta-alat, kg kuiva-ainetta/ha sekä kg kuiva-ainetta yhteensä.

Sadot 2017

Sade- sekä lämpösumman kehittyminen touko-syyskuussa Mustialassa. Lämpötilasumma  jäi vuoteen 2016 verrattuna jälkeen noin 270 astetta ja 2012-2016 keskiarvoon 195 astetta. Sadepäiviä touko-syyskuussa on ollut 64.

Kasvukausi