Vyöhykekartat

Vyöhykekartta koostuu koko kasvukauden NDVI ja NDMI aineistoista, jotka on ladattu Sentinel-satelliitista useamman vuoden ajalta. Vyöhykekarttojen avulla nähdään sadon kasvaminen eri vuosina. Tekoälyalgoritmin avulla on haettu sopiva määrä vyöhykkeitä. Yleensä vyöhykkeitä on 3-5. Mikäli pelto on kasvustoltaan tasainen, niin pellon vyöhykkeiden määrä vähenee ja erot vyöhykkeiden välillä ovat pieniä. Mikäli peltolohkon sisäinen kasvuvaihtelu on hyvin suurta, niin silloin kasvuvyöhykkeitä on useampi ja niiden välinen ero on suurempi.

Vyöhykkekartoista voidaan tulkita seuraavia asioita:

  • Erotetaan lohkon sisäinen kasvuvaihtelu: huono – keskimääräinen – hyvä
  • Useampaa kasvukautta vertaamalla löydetään kehityskohteet, eli esim. aina huonosti kasvavat alueet
  • Paikannetaan sopivat maaperänäytteiden ottopisteet, esim. hyvän ja huonon kasvuvyöhykkeen keskeltä
  • Paikannetaan sopivat sensorien asennuspaikat
  • Karttojen avulla voi yrittää hakea myös syitä siihen, miksi tiettyinä vuosina kasvu ei ole onnistunut. Esim. tiettyinä vuosina alkukesän kuivuus on estänyt kasvuston hyvän kasvun, johtuen maaperän rakenteesta/maalajeista