Lohko 6 Riuskanoja

Lohkon perustiedot

Pinta-ala: 8,56 ha
Maalaji: runsasmultainen hiuesavi (rmHeS)

Maalajit vaihtelevat lohkon eri osissa. Länsipäässä on tiukkaa savea ja itäpäässä kevyttä hietamoreenia. Eri maalajit vaikauttavat sopivan kylvöajankohdan valintaan. Hyvän mallinen lohko, itäpäässä oleva erillinen ”sakara” (0,13 ha) viljellään luonnonhoitopeltona. Lohkolla on pitkäaikainen rikkakasvien seurantakoe, jossa tutkitaan rikkakasvien määrän kehittymistä ja vaikutusta satotasoon erilaisia mekaanisia  torjuntamenetelmiä käyttäen.

Viljelykierto

2023 Ohra, Feedway
2022 Härkäpapu, Vire
2021 Säilörehunurmi

Tutkimukset ja kokeilut

2023 Ohran lannoituskoe (YARA, Hankkija), kaura-härkäpapuseosviljelykoe, valkuaiskasvi + vilja -seosviljelykoe (LuoVaMix)
2018-2020 Rikkakasvitutkimus
Ympärivuotinen kasvipeitteisyys

202420232022202120202019201820172016MaanäytteetViljelykierto

Viljelytoimenpiteet

Viljelytoimenpiteet

Ohra + kokeet 3kpl
6.5.2023 Äestys, joustopiikki
8.5.2023 Kylvölannoitus, koe A: ohra Feedway, 280kg/ha, YaraSuna 10-4-1, ruutu A1; 0 kg/ha, ruutu A2; 600kg/ha, ruutu A3; 800kg/ha
8.5.2023 Kylvö muulle osalle lohkoa, ohra Feedway 256 kg/ha
12.5.2023 Seoskasvustojen kylvö, koe B+ C (LuoVaMix)
13.5.2023 Lannoitus muulle osalle lohkoa, Neko kaliumsulfaatti K42, 55 kg/ha
6.9.2023 Puinti ohra, sato 2400 kg/ha
7.9.2023 Seoskasvustojen puinnit

Viljelykokeet lohkolla

A: Kierrätyslannoituskoe (Yara, Hankkija)
B: Härkäpapu + kaura -kaistakoe (LuoVaMix)
C: Härkäpapu/herne + kaura/vehnä -kaistakoe (LuoVaMix)

Tästä voit perehtyä myös Luonnonvarakeskuksen tuottamaan tietokorttiin luonnonmukaisesta sekaviljelystä: Tietokortti-Sekaviljely-luonnonmukaisessa-tuotannossa

A: Ohran kierrätyslannoituskoe
Lajike: Feedway 256 kg/ha
Kylvetty 8.5.2023
Lannoitus YaraSuna 10-4-1
Ruutu A1; 0 kg/ha
Ruutu A2; 600 kg/ha
Ruutu A3; 800 kg/ha

3.7.2023
15.8.2023

B: Härkäpapu+kaura -kaistakoe
Kokeessa tutkittiinn eri seossuhteiden vaikutusta viljelyvarmuuteen. Kokeessa oli neljä eri kaistaa kahdessa kerranteessa.

Koekaistoilta havainnoitiin kasvukauden aikana orastiheys, sivuversot, rikkakasvit kpl/m2, kavuston korkeus ja kukinnan alkaminen sekä päättyminen. Härkäpapu oli puhdaskasvustoissa korkeampaa kuin sekakasvustoissa, ja kaura puhdaskasvustoissa lyhyempää kuin sekakasvustoissa. Rikkojen määrä vaihteli koealueella paljon eikä selvää eroa puhdas- ja sekakasvustojen välillä voitu nähdä. Koealueelle osuneet juolavehnäpesäkkeet sekä matara vaikeuttivat rikkojen havainnoimista.

Tutustu kokeen tuloksiin tietokortista

3.7.2023
Kaistoilta tehtiin viimeisiä havaintoja vielä 16. elokuuta.

C: Valkuaiskasvi + vilja -kaistakokeilu
Kokeilussa tutkitaan eri seossuhteiden vaikutusta viljelyvarmuuteen. Kaistoilla kasvavat kahden kasvin kasvustot, jotka on kylvetty samalla ajokerralla tavallisella kylvökoneella siemen -ja lannoitevantaiden kautta.

Koekaistoilta havainnoitiin kasvukauden aikana orastiheys, sivuversot, rikkakasvit kpl/m2, kavuston korkeus ja kukinnan alkaminen sekä päättyminen. Myös tässä kokeessa kohdalle osuneet rikkakasvipesäkkeet, kuten peltovalvatti ja juolavehnä, vaikeuttivat rikkahavaintojen tekemistä, joten selvää eroa seoksien välillä ei voitu havaita. Härkäpapukauraseoksessa sekä härkäpapu että kaura kasvoivat korkeammiksi kuin muiden kasvien kanssa.

Tutustu kokeen tuloksiin tietokortista

3.7.2023

Viljelytoimenpiteet

Härkäpapu, Vire
13.5.2022 Äestys, Läpileikkaava hanhenjalkaterä
15.5.2022 Tasausäestys
16.5.2022 Kylvö: Härkäpapu, Vire, Englanninraiheinä 10kg/ha
30.5.2022 Kylvö: Rypsi kaista
27.8.2022 Puinti, Sato 1100 kg/ha
8.9.2022 Kultivointi
20.10.2022 Kyntö

6.6.2022
16.6.2022 Härkäpapu tasainen, riittävän tiheä. Jauhosavikkaa melko paljon. Juolavehnän vaivaamat alueet selkeästi näkyvissä.
20.6.2022
7.7.2022
11.7.2022
1.8.2022
9.8.2022
15.8.2022

Viljelytoimenpiteet

Säilörehunurmi
10.6.2021 Säilörehun korjuu, sato 3452 kg ka/ha
15.-16.6.2021 Lannoitus, naudan lietelanta 40 tn/ha
19.6.2021 Niitto (luonnonhoitopelto)
21.6.2021 Karhotus ja paalaus (LHP), sato 2307 kg ka/ha
23.7.2021 Säilörehun korjuu, sato 713 kg ka/ha
5.-6.8.2021 Kyntö 3,5 ha
6.8.2021 Lautasmuokkaus
6.8.2021 Äestys, läpileikkaava hanhenjalkaterä
6.-7.8.2021 Kylvö: Syyshärkäpapu Augusta 300 kg/ha, syysrypsi Legato 2,65 kg/ha, syysrypsi Aita 2,7 kg/ha
18.9.2021 Säilörehun korjuu (4,9 ha), sato 689 kg ka/ha
28.10.2021 Kyntö, 4,9 ha

Edellytykset talvehtimiselle olivat hyvät, mutta voimakkaiden suojien aiheuttama jääpeite pellon pinnalla tuhosi kasvustot talven aikana. Katso tästä video, jossa esitellään kasvustoja ennen talvea: https://www.youtube.com/watch?v=ebdGs5Kh4Uw&t=71s

Peltolohkoskannaus: Riuskanoja

3.9.2021 Syyshärkäpapu lähtenyt kasvamaan

Viljelytoimenpiteet

Kevätvehnä, Helmi

27.4.2020 Äestys, tasausäes
4.5.2020 Lannoitus, naudan lietelanta 34 tn/ha, naudan lietelanta 22 tn/ha, naudan lietelanta+ Ecolan Agra 3-0-0 vinassi 22 tn/ha (lannoituskoe eri lannoitteilla ja N -tasoilla)
5.-6.5.2020 Äestys, läpileikkaava hanhenjalkaterä
6.5.2020 Kylvö, kevätvehnä, Helmi, 280 kg/ha
3.6.2020 Rikkaäestys, kylvö Ruokonata-apilanurmiseos 20kg/ha
19.-20.8.2020 Puinti, Sato 3323 kg/ha
21.8.2020 Olkien keruu

Lue tästä kootusti rikkakasvikokeen vuoden 2020 tulokset: Rikkakasvikoekuulumiset2020
Tiivistelmä rikkakasviäestyksestä: LuoVaPa_LukeTuotoksia_Salonen ja knit


20.5.2020 Vehnä on tullut vain paikka paikoin pintaan


26.5.2020 Vehnän oraat ovat lähteneet hyvään kasvuun


22.6.2020 Käytännön Maamiehen Satokisassa mukana olevan lohkon kasvusto vaikuttaa suhteellisen hyvältä

22.6.2020 Vehnä tulossa tähkälle


Kaksi ylempää kuvaa 3.8.2020. Kasvustossa ei juurikaan moitittavaa.

Rikkakasvien seurantakoe

21.5.2020
1. Ruutujen Rikkaäestys, kylvö nurmiseos Mustiala 2019 25 kg/ha
3. Ruutujen Sokkoäestys

3.6.2020
2. Ruutujen rikkaäestys, kylvö nurmiseos Mustiala 2019
4. Ruutujen rikkaäestys, kylvö nurmiseos Mustiala 2019 ja ripaus hunajakukkaa


21.5.2020 Rikkaäestystä

21.5.2020 Rikkaäestystä

21.5.2020 Koekaistojen rikkaäestyksessä on hyvä olla useita apukäsiä.


3.6.2020 Koeruutujen rikkaäestystä

Lohkon lämpötilakäyrät, vihreä on ilman lämpötila, oranssi maan lämpötila 20 cm syvyydestä ja sininen 50 cm syvyydestä

Samasta paikasta kuvattu maan kosteus, kuvaajat näyttävät kPa-arvoja eri syvyyksistä (20 cm ja 50 cm). Merkittävä muutos on tapahtunut 17.6., jolloin 20 cm syvyydessä maa on kuivunut selvästi. 50 cm:n syvyydessä muutos on maltillisempaa (onneksi).

KM satokisa

Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila osallistuu KM:n satokisaan Helmi-vehnällä. Kilpailuala on lohkon itäreunalla, mutta tarkempi hehtaarin ala määritetään lähempänä sadonkorjuuta.


2.6.2020 KM satokisalohkon VARI-indeksikuva. Mitä enemmän vihreää väriä, sen enemmän kasvua. Nyt näyttäisi, että parhaat alat ovat alueen alareunassa, oikealla ja yläreunassa vasemmalla.


230620 KM satokisalohkon sisällä vihreimmät kohdat vaihtuu kasvukauden edetessä. Nyt kuva rajattu koskemaan vain lennettyä aluetta.

230720 KM-kisalohkosta otettu kuva, jota on käsitelty Pix4D-ohjelmalla. Edelleen lohkon keskikohta itäreunasta antaa parhaan kohdan kisaan.
Kuva1: suodatettu siniselle värille ja siitä mv-kuva. Juolavehnäpesäkkeet näkyvät hyvin kasvustosta.
Kuva2: vihreän värin määrää kuvaava kuva
Kuva3: normaali värikuva pistepilvenä kuvattu
Kuva4: suodatettu useammalla värillä
Kuva5: suodatettu vain kahdella värillä; vihreä kuvaa hyvää kasvua ja lila huonompaa
Kuva6: suodatettu 20 eri värillä. Kuvasta tulee tarkka, muttei anna lisäarvoa tulkintaan.

Luonnonhoitopelto

22.6.2020 Niitto
22.-25.6.2020 Pöyhintä
26.6.2020 Korjuu kuivaheinäksi paaliin

Viljelytoimenpiteet

Ohra, Elmeri
25.4.2019 Tasausäestys
27.4.2019 Lannoitus, naudan lietelanta 25 tn/ha
28.4.2019 Äestys, läpileikkaava hanhenjalkaterä, 2 kertaa
30.4.2019 Kylvö, Elmeri ohra, 230 kg/ha
6.6.2019 Lisälannoitus, Kelpak, 2.5 l/ha 2,5 ha:n alalle
22.8.2010 Puinti, sato 5500 kg/ha
26.09.2019 Kyntö

Luonnonhoitopelto
Niitto, heinäkuu

Tutkimus ja koetoiminta

Lohkolla tutkittiin kasvukaudella 2019 yksivuotisten rikkojen torjuntaa ohrasta rikkaäestyksen ja sen eri yhdistelmien avulla. Lue lisää tietokortista.

Lue tästä myös tiivistelmä rikkaäestyskokeesta LuoVaPa_LukeTuotoksia_Salonen ja knit

Viljelytoimenpiteet

Ohra, Elmeri
11.5.2018 Tasausäestys
15.5.2018 Naudan lietelannanlevitys 29 tn/ha
16.5.2018 Joustopiikkiäestys
16.5.2018 Kylvö: Ohra Elmeri 230 kg/ha
22.5.2018 Sokkoäestys koeruuduille
31.5.2018 Rikkaäestys koeruuduille
23.8.2018 Puinti: sato 3696 kg/ha

Lohkoseuranta

17.5.2018


Lohko on kylvetty, Ilmakuvasta huomaa kosteuden ja maan korkeuden vaihtelun.

24.5.2018

Lohkolle mitattu koeruudut.

6 24.5. yleiskuva
Koeruutujen kepit näkyy taustalla.

7 24.5. rikkaäestys
Muutamalle ruudulle tehtiin sokkoäestys.

1.6.2018

6 1.6. yleis
Rinteessä kasvu on heikompaa.

6 1.6. kasvi
Kasvuasteeltan ohra on kaksi-ja kolmelehti vaiheessa.

8.6.2018

6 8.6. yleis
Hieman epätasaisuutta kasvussa ja värivaihtelua havaittavissa.

6 8.6. kasvusto
Korrenkasvu on alkanut.

12.6.2018

DCIM100MEDIADJI_0206.JPG
Itäminen on ollut epätaisaista lohkon eri osissa. Keskellä on tummempi kohta jossa on rikkaäestetyt koeruudut.

6 12.6. kasvusto
Korrenkasvu on edennyt hieman.

20.6.2018

6 20.6. yleis
Kaakkoiskulmassa kasvusto on tasaista.

6 20.6. kasvusto
Osa kasvustosta on lippulehtiasteella.

28.6.2018


Kasvusto on epätasaista.


Tähkä on vielä pieni.

2.8.2018

Viljelytoimenpiteet

Syysvehnä Arktika
5.5.2017 Kevätlannoitus: YaraBela Suomensalpietar 27-0-1 460 kg/ha (123,3-0-5)
29.5.2017 Rikkakasviruiskutus: Ariane S 2 l/ha
14.6.2017 Kasvinsuojeluruiskutus: Acanto 0,25 l/ha, Moddus M 0,2 l/ha, Proline 250 EC 0,25 l/ha
26.9.2017 Sadonkorjuu, sato 5640 kg/ha (13,5 % kosteus)
14.11.2017 Kyntö

6.6.2017 Kuvattu ilmakuva syysvehnäkasvustosta. Kasvustossa on huonosta talvehtimisesti johtuvia kohtia, sekä kylvövirheitä

Viljelytoimenpiteet

Herne Ingrid
Kasvulohkot vuonna 2016: A 8,43 ha ja B ja C 0,13 ha. Lohko B ja C on luonnonhoitopeltoja.
2016 Kyntö
2016 Äestys
27.9.2016 Kylvölannoitus: Arktika 223 kg/ha, YaraMila Y3 23-3-8 130kg/ha (29,9-3,9-10)

Kasvukauden 2016 kuvia:

6a-herne-2 img_3111 img_3108 img_3103 img_3130

Viljvauustutkimuksen analyysitulos 5.5.2023 koeruutujen alueelta.

Viljavuustutkimuksen analyysitulos 27.11.2020:

Maan NIR-analyysi (18.9.2020)

Näytteenottolinja 2020:

Viljavuustutkimuksen analyysitulos 2.5.2018:

Viljavuustutkimuksen analyysitulos 2014:

lohko6_nayte1lohko6_nayte2

2019 Ohra, Elmeri
2018
Ohra, Elmeri
2017
Syysvehnä, Arktika
2016 Herne, Ingrid
2015
Kevätvehnä Quarna
2014 Monivuotinen nurmi, säilörehu ja laidunnus
2013 Monivuotinen nurmi, säilörehu ja laidunnus
2012 Monivuotinen nurmi, säilörehu ja laidunnus
2011 Kaura Aslak ja heinänurmiseos
2010 Sokerijuurikas Hamilton Poncho Beta