Kyttälännyppylä

Kyttälännyppylän metsälaidun 2016 (Kuva: Noora Kesti)

Mustialassa on kaksi perinnemetsälaidunta: 40 Kyttälännyppylä (1,42ha) sekä 41 Vartiovuori (1,68ha). Näiden lohkojen osalta niiden säilyttäminen on tärkein tekijä. Niille ei tehdä mitään viljelytoimenpiteitä.