Suojavyöhykkeet

Suojavyöhykkeet ovat pohjavesien/valuma-alueiden suojeluun tarkoitettuja noin 15 metrin levyisiä monivuotisen kasvillisuuden peittämiä hoidettuja alueita. Suojavyöhykkeitä ei saa lannoittaa eikä niillä saa käyttää kasvinsuojeluaineita. Suojavyöhykkeeltä tulee korjata sato vähintään kerran vuodessa tai laiduntaa. Sato voidaan käyttää rehuksi.

Osa Mustialan peltolohkoista rajautuu vesistöön. Mustialanlammin ja Kaukjärven ranta-alueille sekä Riuskanojan varrelle on perustettu suojavyöhykkeitä.