Lohko 31 Härkihaka


Lohkon perustiedot

Pinta-ala: 4,65 ha
Maalaji: runsasmultainen hietasavi (rmHtS)

Lohko rajoittuu kahdelta sivulta tiehen, mutta muilta reunoiltaan epämuotoinen. Maalajin jäykkyys rajoittaa viljelykasveja.

Kunnostustoimet: Salaojituksen laskuaukko uusittiin syksyllä 2020

Viljelykierto

2023 Härkäpapu, Louhi ja kaura, Harmony
2022
Ohra, Silo, Rödhette ja RGT Planet
2021
Ruis, Reetta

Tutkimukset ja kokeilut

2023 Ravinnekuidun vaikutus hiilen sidontaan (HiiletIn)
2022
Kierrätyslannoituskoe (Canasta -hanke) Maatiaisviljojen lajikekoe (Monimuotoisuutta pellolle -hanke)

202420232022202120202019201820172016MaanäytteetViljelykiertoKoetoiminta

Viljelytoimenpiteet

Viljelytoimenpiteet

Härkäpapu, kaura +ns
11.5.2023 Tasausäestys
15.5.2023 Äestys joustopiikkiäkeellä
16.5.2023 Kylvö: Louhi 259 kg/ha, Harmony 40 kg/ha
20.5.2023 Kylvö: Retu-hiilinurmiseos 30 kg/ha
23.10.2023 Puinti: härkäpapu, sato 1427,10 kg/ha

Lohkolle on levitetty ravinnekuitua vuonna 2022, ja lohkolla tutkitaan hiilen sitoutumista maaperään. Lohkolla on HiiletIn-hankkeen kaasumittauskenttä.

1.8.2023

Viljelytoimenpiteet

Kasvukauden aikana lohkolla viljeltiin kolmea eri ohralajiketta. Lisäksi lohkolla tehtiin kokeita kierrätyslannoitteista, maatiaisviljoista ja hiiliviljelyyn liittyen.

Ohra, Silo, Rödhette ja RGT Planet
21.5.2022 Tasausäestys
23.5.2022 Äestys
24.5.2022 Kuidunlevitys, mille alalle? Kartta?
24.5.2022 Äestys
24.5.2022 Kylvö, ? kg/ha
13.9.2022 Puinti, sato ? kg/ha. Eri lajikkeiden satotulokset eritelty koetoiminnan alla.
24.9.2022 Lannoitus, naudan lietelanta 16 tn/ha
30.9.2022 Kyntö


16.6.2022 Yleisnäkymä ohrakasvustosta


Ohran satokartta Härkihaan lohkolla vuonna 2022

Koetominta

1. Ohralajikkeiden vertailu. Lohkolle kylvettiin kolme eri ohralajiketta, Silo, Rödhette ja RGT Planet, lannoittamattomalla pellolla. Eri lajien välillä olivat isoja eroja johtuen maan rakenteen vaihtelusta.


Koealan kartta ja koealojen punnitustulokset 2022

2.Maatiaisviljojen ja vanhojen kauppalajikkeiden lajikekoe (Monimuotoisuutta peltoon -hanke). Koekentässä oli viisi maatiaisvehnä- ja seitsemän kaura lajiketta (kaksi vanhaa kauppalajiketta ja viisi maatiaista). Kaurat olivat lisäysviljelyksessä.


Kartta koekentästä.

Maatiaisvehnille teetettiin mineraali- ja sokerianalyysit. Maatiaisvehnistä kerättiin satotiedot, tuhannenjyvänpaino sekä valkuaisprosentit.

Tulokset:
Sakari Raiskio, Luke & Annika Michelson, Hamk: Field Trial Results 2022 (ppt), recording 29 min.
Annika Michelson, Hamk: Hamk Mineral Content in Finnish Heritage Wheat (ppt), recording 22 min.

3. Kierrätyslannoituskoe (CANASTA -hanke).

Koekentällä tutkittiin kananlannasta tehtyjä kierrätyslannoitteita eri lannoitusmäärillä, 1000 kg, 500 kg ja 0-ruutu sekä Combooster käsittely.


Koekentän kartta

4. ……..

5. ………

Viljelytoimenpiteet

Ruis, Reetta
16.5.2021 Lannoitus, naudan lietelanta 20,2 tn/ha
26.7.2021 Puinti, sato 1751 kg/ha
27.7.2021 Olkien keruu
25.10.2021 Kyntö

11.5.2021 Orastuminen alkanut

18.5.2021 Oraat ovat lähteneet hyvään kasvuun

22.5.2021 Kasvua on tapahtunut edellisestä kuvasta 15cm

26.7.2021 Kuva tähkästä ennen puintia

26.7.2021 Kasvustokuva ennen puintia

Satokartta, ruis

Viljelytoimenpiteet

Monivuotinen säilörehunurmi
4.5.2020 Lannoitus, naudan lietelanta 25 tn/ha
4.5.2020 Täydennyskylvö
10.6.2020 Niitto
10.6.2020 Karhotus
11.6.2020 Paalaus
15.6.2020 Lannoitus, naudan lietelanta 15 tn/ha
27.7.2020 Säilörehun korjuu, sato 1294 kg ka/ha
24.-27.8.2020 Kyntö
27.8.-1.9.2020 Lautasmuokkaus
28.8.-1.9.2020 Äestys, läpileikkaava hanhenjalkaterä
1.9.2020 Kylvö, Ruis Reetta 185 kg/ha


220520 kasvustoindeksistä näkyy selvästi tasainen kasvu. I-sadossa kiloja ei vain kertynyt toivotusti.

Viljelytoimenpiteet

Säilörehunurmi, 1. vuosi
8.5.2019 Täydennyskylvö
3.6.2019 Sadonkorju säilörehu, 16 paali. 1031.3 kg ka/ha, 4800 ka/lohko
6.6.2019 Lannoitus lietelannalla. 25 tn/ha, 116.3 tn/lohko
20.7.2019 Sadonkorju säilörehu, paali. 1624 kg ka/ha, 7551.6 kg ka/lohko
27.9.2019 Sadonkorju säilörehu, irto. 963.4 kg ka/ha, 4480 kg ka/lohko
Kokonaissato 3620 kg ka/ha

Viljelytoimenpiteet

Kaura, Matty ja nurmisiemen
18.5.2018 Tasausäestys
20.5.2018 Naudan lietelannanlevitys 25 tn/ha
21.5.2018 Joustopiikkiäestys
21.5.2018 Kylvö: Kaura Matty 210 kg/ha ja Naturcom Retu-Apilanurmiseos 25 kg/ha. Seoksessa oli 5% valkoapila Jögeva4/Sw hebe/Sonja, 5% alsikeapila Frida, 10% puna-apila Ilte/SW Yngve/Saija, 5% ruokonata Retu/SW Swaj, 15% nurminata Kasper/Arni, 60% timotei Tenho/Iki/Nuutti.
17.8.2018 Kokoviljasäilörehu 1984 kg ka/ha
8.9.2018 Puinti 2.12 ha 1 000 kh/ha

2.8.2018 Ilmakuva lohkosta.

Viljelytoimenpiteet

Säilörehunurmi
3.5.2017 Pintalannoitus YaraMIla Y1 303 kg/ha (80,6-4-13 kg/ha)
19.6.2017 Sadonkorjuu, lohkon sato myytiin pystyyn.
9.8.2017 Kasvinsuojelu: Envision 4l/ha, Contact -kiinnite
18.9.2017 Kyntö

20170614-2017-06-14 09.59.33
14.6 Lohkolla oli runsaasti voikukkaa, sekä liittymän edustalla seisoi vesi.

31 Härkihaka 14.6.2017 Ortoilmakuva
31 Härkihaka 14.6.2017 Ortoilmakuva
31 Härkihaka 14.6.2017 Planthealht
31 Härkihaka 14.6.2017 Planthealht

Viljelytoimenpiteet

Monivuotinen säilörehunurmi

Viljavuustutkimuksen analyysitulos 19.12.2022:

Näytteenottolinja 2022:

Viljavuustutkimuksen analyysitulos 2.5.2018:

Viljavuustutkimuksen analyysitulos 2014:

lohko31

2019 Säilörehunurmi
2018
Kaura, Matty (suojavilja)
2017
Säilörehunurmi
2016 Säilörehunurmi
2015
 Monivuotinen säilörehunurmi
2014 Monivuotinen säilörehunurmi
2013 Ohra Tiril + nurmensiemen apilapitoinen (timotei Tammisto, nurminata Kalevi, puna-apila Altaswede, puna-apila SW Yngve, puna-apila Ilte)
2012 Kumina Niederdeutscher ja kaura Aslak
2011 Kumina Niederdeutscher ja ohra NFC Tipple
2010 Kumina Niederdeutscher ja ohra NFC Tipple

Tältä sivulta löydät lohkon koetoiminta eri vuosina. Koetoiminnan tarkemmat tiedot löytyvät kunkin vuoden kohdalta.

2022 

  • Ohran lajikevertailu lannoittamattomalla pellolla
  • Kierrätyslannoituskoe (Canasta -hanke)
  • Maatiaisviljojen lajikekoe (Monimuotoisuutta pellolle -hanke)